Technika w służbie multimediów

Technika a technologia

Wielu ludzi używa dziś pojęć, których nie do końca rozumie, bądź też mylą się im znaczenia. Powoduje to albo niezrozumienie nadawcy, albo ironiczne spojrzenie rozmówcy, myślącego negatywnie o braku naszej wiedzy. Przykładem niewłaściwego użycia słów może być naprzemienne stosowanie wyrazów technika i technologia. Ta pierwsza jest dziedziną zajmującą się konstrukcją, wytwórstwem przedmiotów, zjawisk, których nie możemy zaobserwować w przyrodzie. Tymczasem technologia to nauka o owym procesie wytwarzania, z wykorzystaniem środków technicznych, lub przy ich udziale. Najprościej można, by rzec, że technologia jest teoretyczna, zaś technika praktyczna. Choć oczywiście to znaczne uproszczenie. Prawdopodobnie mylne użycie obu wyrazów bierze się z nie do końca sprecyzowanej definicji techniki. Przyjęło się bowiem, iż tym mianem określa się również urządzenia techniczne ogólnie. Ponadto jeśli uznać, że technika, która z języka greckiego - technē oznacza: sztukę, rzemiosło, kunszt, umiejętność, określa właśnie ową zdolność opanowania pewnych czynności w konkretnej dziedzinie to dodatkowo poszerza nam to zakres interpretacyjny. Jednakże w tym znaczeniu pomyłka z technologią jest rażącym błędem. Można bowiem mówić o technice sportowej, np. sprinter ma dobrą technikę, jednakże technologię? By uniknąć takich uchybień leksykalnych warto zapoznać się ze znaczeniem słownikowym wyrazu.

Multimedia w szkole
Kiedyś przygotowywanie referatów w szkole oznaczało napisanie wypracowania i zaprezentowanie go na forum klasy. Obecnie komputeryzacja szkoły sprawiła, że uczniowie przygotowują prezentacje multimedialne obejmujące tekst, muzykę oraz obrazy, które są odtwarzane przed kolegami i koleżankami, a także pedagogiem. Nauczyciele tłumaczą, że taki sposób przygotowania materiału dydaktycznego ma wiele plusów. Uczniowie wcześniej muszą zdobyć pożądaną wiedzę, by przygotować prezentację, uczą się obsługi programów, niejednokrotnie przydatnych w dalszej edukacji, szukają źródeł, materiałów. Proces więc jest ten sam. Minusy to ściąganie z zasobów Internetu gotowych prac, albo stosowanie zasady kopiuj- wklej. Poza tym w szkołach coraz częściej wybiera się oglądanie ekranizacji lektur szkolnych, niż czytanie ich. Głównym tłumaczeniem jest: i tak nie czytają, a w ten sposób przynajmniej zapamiętają najważniejsze wątki. Jednakże i tu są negatywne...

Czym jest technika
Niektóre słowa trudno zdefiniować. Każdy wie, czym jest „technika”, ale co tak naprawdę wchodzi w zakres znaczeniowy tego wyrazu? Słowo pochodzi oczywiście z języka greckiego i fakt ten może dostarczyć nam pewnych wskazówek. Jest to więc sztuka, umiejętność, rzemiosło, lub kunszt. Co ciekawe, znaczenia wyrazu nie do końca się pokrywają. Sztuka i rzemiosło to, można powiedzieć, wręcz antagonizmy. Tej pierwszej bliżej do kunsztu. Rzemiosło natomiast zbliżone jest do umiejętności. Według współczesnej definicji, technika to dziedzina działalności człowieka, polegająca na wytwarzaniu zjawisk i przedmiotów niewystępujących w naturze. Pojęcie mylone jest często z technologią, która to jest nie samą dziedziną, co nauką na jej temat. Technika jest oczywiście podstawowym elementem kultury i cywilizacji. Słowo to ma również swoje drugie znaczenie. Technika jest więc także sposobem wykonywania określonych czynności. Możemy przecież powiedzieć,...

Sprzęt multimedialny
Każdy słyszał o multimediach i sprzęcie multimedialnych, nie każdy jest jednak w stanie jasno i prosto wytłumaczyć co to takiego. Multimedia to swego rodzaju nośniki informacji, które przekazywane są za pomocą różnych sposobów i form. Czemu służą, jakie mają zadanie? Mają zastosowanie w naprawdę wielu dziedzinach życia człowieka. Pomagają w zdobywaniu informacji niezbędnych do pracy, szkoły, nauki, ale także wykorzystuje się je w czasie zabawy i dla rozrywki. Sprzęt multimedialny natomiast jest to coś, co pozwala nam na odbieranie tych informacji w łatwy sposób, o jak najlepszej jakości. Wiadomości te mogą być przekazywane poprzez obrazy, dźwięki oraz pismo. Jak wiadomo najczęściej temu celowi służą różnego rodzaju sprzęty komputerowe. Jeśli posiadamy komputer podłączony do Internetu, a oprócz tego mamy możliwość podłączenia innych pomocniczych sprzętów możemy pozwolić sobie na dotarcie do wielu ciekawych i potrzebnych informacji...

Copyright @ 2011 Technika w służbie multimediów