Technika w służbie multimediów

Technika a technologia

Wielu ludzi używa dziś pojęć, których nie do końca rozumie, bądź też mylą się im znaczenia. Powoduje to albo niezrozumienie nadawcy, albo ironiczne spojrzenie rozmówcy, myślącego negatywnie o braku naszej wiedzy. Przykładem niewłaściwego użycia słów może być naprzemienne stosowanie wyrazów technika i technologia. Ta pierwsza jest dziedziną zajmującą się konstrukcją, wytwórstwem przedmiotów, zjawisk, których nie możemy zaobserwować w przyrodzie. Tymczasem technologia to nauka o owym procesie wytwarzania, z wykorzystaniem środków technicznych, lub przy ich udziale. Najprościej można, by rzec, że technologia jest teoretyczna, zaś technika praktyczna. Choć oczywiście to znaczne uproszczenie. Prawdopodobnie mylne użycie obu wyrazów bierze się z nie do końca sprecyzowanej definicji techniki. Przyjęło się bowiem, iż tym mianem określa się również urządzenia techniczne ogólnie. Ponadto jeśli uznać, że technika, która z języka greckiego - technē oznacza: sztukę, rzemiosło, kunszt, umiejętność, określa właśnie ową zdolność opanowania pewnych czynności w konkretnej dziedzinie to dodatkowo poszerza nam to zakres interpretacyjny. Jednakże w tym znaczeniu pomyłka z technologią jest rażącym błędem. Można bowiem mówić o technice sportowej, np. sprinter ma dobrą technikę, jednakże technologię? By uniknąć takich uchybień leksykalnych warto zapoznać się ze znaczeniem słownikowym wyrazu.

Ocena postępu
Wszystko ma swoje wady i zalety. Cały czas pojawiają się nowe technologie, rozwój cywilizacyjny się nie zatrzymuje i coraz większą rolę w życiu ludzi odgrywają multimedia. Powstaje pytanie, czy jest to dobre, czy raczej zjawiska tego typu powinniśmy oceniać negatywnie. Rozwój cywilizacyjny to naturalny proces, jaki rządzi życiem ludzkim. Uwarunkowany jest takimi czynnikami jak ułatwianie sobie życia, czy dodawanie możliwości rozrywki. Nowe technologie mogą być oczywiście bardzo użyteczne. Multimedia wykorzystuje się w nauce przez co jest ona przyjemniejsza i bardziej efektywna. Internet jest źródłem wiedzy. Z drugiej jednak strony, jest on siedliskiem treści negatywnych. Młodzi ludzie dodatkowo korzystają z jego zdobyczy, takich jak komunikatory internetowe, czy portale społecznościowe, co moim zdaniem ich po prostu ogłupia. Ja sam urodziłem się w latach osiemdziesiątych i dostęp do Internetu na stałe miałem dopiero w liceum. Sprawiło to, że z dystansem...

Walka z ogniem
Pożarnictwo, chyba każdy domyśla się chociażby co to takiego. Każdy ma jakieś małe pojęcie o straży pożarnej i jej działaniach. To wszelkie działania mające na celu zapobieganie powstawaniu pożarów oraz walkę z nimi w sposób bezpośredni. Może to dziwić, ale jest to jedna z dyscyplin, które powiązane są ściśle z techniką. Już w starożytnym Egipcie można znaleźć pierwsze wzmianki na temat pożarnictwa. Odnalezione zostały bowiem papirusy z 2000 roku przed naszą erą, które dotyczyły właśnie tego zagadnienia. Obecnie pożarnictwo ma dużo szersze znaczenie niż dawniej. To tak naprawdę całokształt działań podejmowanych przez specjalne jednostki zajmujące się ochroną przeciwpożarową. Dodatkowo na mocy obowiązujących przepisów prawnych widać, że zadanie te zostały bardo mocno poszerzone. Wszystkie działania pożarnicze to nie tylko walka z ogniem i zapobieganie jego powstawaniu. Dziś pożarnictwo powiązane jest z pomocą w sytuacjach,...

Budownictwo
Jedną z dyscyplin ściśle powiązanych z techniką jest budownictwo. Nie da się ukryć, jak ogromne znaczenie ma dla ludzi na dziedzina naszej działalności. Zajmuje się ona stawianiem obiektów budowlanych różnego typu. Jeśli mówić o konkretach przynależności budownictwa jako dziedziny, to należy ona do inżynierii lądowej. W ujęciu dosłownym mówiąc o tym czym zajmuje się budownictwo i co jest jego głównym celem należy powiedzieć, że przede wszystkim ma za zadanie wznoszenie całkiem nowych budynków. Jednak nie można zapomnieć, że zajmuje się również przebudowywaniem, konserwacja i modernizacją, a także odbudowywaniem, odtwarzaniem starych wyniszczonych budowli. Dodatkowo jeśli taka potrzeba zachodzi, budownictwo zajmuje się również rozbiórką wyznaczonych budowli. Czasami pewne obiekty stają się niebezpieczne, nie spełniają wyznaczonych odgórnie norm i konieczne jest ich usunięcie. Bywa również i tak, że właściciele działki sami decydują...

Copyright @ 2011 Technika w służbie multimediów