Technika w służbie multimediów

Technika a technologia

Wielu ludzi używa dziś pojęć, których nie do końca rozumie, bądź też mylą się im znaczenia. Powoduje to albo niezrozumienie nadawcy, albo ironiczne spojrzenie rozmówcy, myślącego negatywnie o braku naszej wiedzy. Przykładem niewłaściwego użycia słów może być naprzemienne stosowanie wyrazów technika i technologia. Ta pierwsza jest dziedziną zajmującą się konstrukcją, wytwórstwem przedmiotów, zjawisk, których nie możemy zaobserwować w przyrodzie. Tymczasem technologia to nauka o owym procesie wytwarzania, z wykorzystaniem środków technicznych, lub przy ich udziale. Najprościej można, by rzec, że technologia jest teoretyczna, zaś technika praktyczna. Choć oczywiście to znaczne uproszczenie. Prawdopodobnie mylne użycie obu wyrazów bierze się z nie do końca sprecyzowanej definicji techniki. Przyjęło się bowiem, iż tym mianem określa się również urządzenia techniczne ogólnie. Ponadto jeśli uznać, że technika, która z języka greckiego - technē oznacza: sztukę, rzemiosło, kunszt, umiejętność, określa właśnie ową zdolność opanowania pewnych czynności w konkretnej dziedzinie to dodatkowo poszerza nam to zakres interpretacyjny. Jednakże w tym znaczeniu pomyłka z technologią jest rażącym błędem. Można bowiem mówić o technice sportowej, np. sprinter ma dobrą technikę, jednakże technologię? By uniknąć takich uchybień leksykalnych warto zapoznać się ze znaczeniem słownikowym wyrazu.

Elektronika a wojny
Odbywające się w XX wieku wojny światowe miały podobno naprawdę ogromny wpływ na rozwój wielu odkryć ludzkich. Niektórzy twierdzą nawet, że dzięki nim tempo w jakim ludzie odkrywali nowe wynalazki itp. zostało gwałtownie przyśpieszone. W niesamowicie ogromnym tempie zaczął rozwijać się przemysł militarny. Ludzie najbardziej zainteresowani byli tworzeniem i dostarczaniem im coraz to bardziej skutecznych i wymyślnych broni, które uśmiercały innych. Często w bardzo okrutny sposób. Technika była wówczas twórcą takich wynalazków, jak: straszne czołgi, samoloty wojskowe, bomby różnego rodzaju oraz przeróżnego typu gazy bojowe, które w bardzo szybki, ale i okrutny sposób odbierały życie. To niestety właśnie Niemcy, którzy dokonali tak wielkich zbrodni i zniszczeń w tamtych czasach byli tymi, którzy przodowali w tego typu wynalazkach jeszcze przed II wojną światową. Czas tych strasznych wojen dokonał niesamowitych zniszczeń. Pomimo to nie można...

Elektroniczne księgi wieczyste
Komputeryzacja wkrada się do wszystkich dziedzin naszego życia. Czasem ma to swoje minusy, jednakże bardzo często stanowi niezmierne udogodnienie naszego życia. Przykładem może być skorzystanie z elektronicznej księgi wieczystej. Mając nr księgi możemy sprawdzić jak w niej figuruje nasza działka, jakie były późniejsze zmiany w zapisie nieruchomości. Oczywiście jeśli księga jest prowadzona w postaci elektronicznej. Jednakże Ministerstwo Sprawiedliwości podaje, że 3/4 z wydziałów ksiąg wieczystych prowadzi je w systemie informatycznym. Ponadto wciąż sukcesywnie przenosi się informacje z KW do baz elektronicznych, w pierwszej kolejności trafiają tam te księgi, z których zgłoszono chęć wypisu. W przyszłości planuje się prowadzenie ksiąg tylko w ten sposób. O tym, jak bardzo jest to korzystna opcja przy np. kupnie działki, odziedziczenia jakiegoś gruntu na drodze spadku itp. widzą ci, którzy albo stali w kolejkach w sądzie, by sprawdzić stan faktyczny...

Handel
Wszelkiego rodzaju wynalazki techniczne od początku stanowiły coś bardzo wartościowego. Miała to ogromny wpływ na rozwój handlu w świecie, ponieważ ludzie chcieli posiadać różne rzeczy, nowinki techniczne itp. Handel ten polegał na tym, że to co technika stworzyła w danym rejonie, gdzie akurat dany przedmiot miał znaczenie i był pożądany, tam przybywali chętni kupcy, którzy byli nim zainteresowani. I odwrotnie. Na całym świecie w tym samym czasie tworzono wiele różnych wynalazków, które interesowały ludzi w innych zakątkach świata. Towary wędrowały również szlakami handlowymi do odległych krajów, skąd przywożono nowe tam powstałe innowacje techniczne. Dzisiaj mamy samoloty, Internet, telefon, fakt i wiele innych rzeczy, które umożliwiają szybsze przekazanie informacji o nowościach itp. Dawniej nie było takich możliwości, i aby zobaczyć interesujący przedmiot trzeba było pokonać naprawdę ogromne odległości. Dzięki takiemu handlowi nikt...

Copyright @ 2011 Technika w służbie multimediów