Technika w służbie multimediów

Technika a technologia

Wielu ludzi używa dziś pojęć, których nie do końca rozumie, bądź też mylą się im znaczenia. Powoduje to albo niezrozumienie nadawcy, albo ironiczne spojrzenie rozmówcy, myślącego negatywnie o braku naszej wiedzy. Przykładem niewłaściwego użycia słów może być naprzemienne stosowanie wyrazów technika i technologia. Ta pierwsza jest dziedziną zajmującą się konstrukcją, wytwórstwem przedmiotów, zjawisk, których nie możemy zaobserwować w przyrodzie. Tymczasem technologia to nauka o owym procesie wytwarzania, z wykorzystaniem środków technicznych, lub przy ich udziale. Najprościej można, by rzec, że technologia jest teoretyczna, zaś technika praktyczna. Choć oczywiście to znaczne uproszczenie. Prawdopodobnie mylne użycie obu wyrazów bierze się z nie do końca sprecyzowanej definicji techniki. Przyjęło się bowiem, iż tym mianem określa się również urządzenia techniczne ogólnie. Ponadto jeśli uznać, że technika, która z języka greckiego - technē oznacza: sztukę, rzemiosło, kunszt, umiejętność, określa właśnie ową zdolność opanowania pewnych czynności w konkretnej dziedzinie to dodatkowo poszerza nam to zakres interpretacyjny. Jednakże w tym znaczeniu pomyłka z technologią jest rażącym błędem. Można bowiem mówić o technice sportowej, np. sprinter ma dobrą technikę, jednakże technologię? By uniknąć takich uchybień leksykalnych warto zapoznać się ze znaczeniem słownikowym wyrazu.

Nowe uzależnienia
Ludzkość rozwija się cały czas. Postęp technologiczny zachodzi, by polepszyć nam życie. Nie ma wątpliwości, że komputery, telefony komórkowe, czy Internet poprawiają jakość naszej egzystencji i sprawiają, że życie jest ciekawsze. W ostatnich latach dokonał się bowiem ogromny postęp w zakresie techniki, czy elektroniki. Rozwój technologiczny może być jednak w pewnym sensie niebezpieczny. Nie mówię tutaj o takich kwestiach jak próby klonowania i czarne scenariusze jakie w związku z tym roztaczają przed nami filmy science fiction. Przedmioty codziennego użytku, takie jak właśnie komputery, odtwarzacze mp3, czy telefony komórkowe mogą być źródłem uzależnień. Przeprowadzono nawet badania na ten temat. Młodym ludziom zabrano wszystkie zdobycze techniki i mieli się oni obejść bez nich przez dwadzieścia cztery godziny. Okazało się, że wielu z nich miało wtedy syndromy jak po odstawieniu narkotyków, czy innych używek: popadali w stany depresyjne,...

Technika
Często bardzo pojęcie techniki mylone jest przez ludzi z pojęciem technologii. Są one ze sobą co prawda połączone w pewnym sensie, ale jednak należy pamiętać, że to zupełnie dwa różne pojęcia i dotyczą czego innego. Technika wywodzi się z języka greckiego, gdzie techne oznacza sztukę, umiejętność, jakiś kunszt lub konkretne rzemiosło. Określana jest jako dziedzina działalności człowieka, która ma polegać na tworzeniu tego co nie jest naturalne, czyli nie zostało stworzone przez naturę samo w sobie. Konkretnie chodzi o tworzenie zjawisk i przedmiotów różnego rodzaju i o różnym zastosowaniu. Techniką określa się również wszelkie urządzenia techniczne. Natomiast technologia to wiedza o tym, jak wytwarzać za pomocą lub też przy użyciu środków technicznych. Technika obejmuje w sobie bardzo wiele zagadnień i jest niesamowicie szeroko rozumiana. Jej zakres działań jest ogromny. To jeden z najważniejszych czynników kultury i cywilizacji człowieka....

Inżynieria środowiska
Środowisko, w którym żyjemy jest bardzo ważnym elementem. Można by powiedzieć, że wręcz najważniejszym, bo bez odpowiednich warunków nie moglibyśmy funkcjonować. Nawet jeśli w jakiś sposób byłoby możliwe przeżycie, to z pewnością nie moglibyśmy funkcjonować prawidłowo i normalnie. Aby utrzymywać nasze środowisko w odpowiedniej równowadze powstała pewna nauka i dziedzina techniki nazywana inżynierią środowiska. Innym jej celem jest prowadzenie takich działań, aby środowisko zachowało swoje zdolności do samoregeneracji i samooczyszczania. Natomiast jeśli nastąpi jego dewastacja inżynieria środowiska ma prowadzić działania dążące do przywrócenia utraconej równowagi. Takie zniszczenia mogą powstawać na różne sposoby, czasami jest to wynik jakichś katastrof, czasami powstałej awarii lub też w wyniku zbyt intensywnej działalności gospodarczej człowieka na danym terenie. Inżynieria środowiska zajmuje się budownictwem, rolnictwem oraz przemysłem....

Copyright @ 2011 Technika w służbie multimediów