Technika w służbie multimediów

Technika a technologia

Wielu ludzi używa dziś pojęć, których nie do końca rozumie, bądź też mylą się im znaczenia. Powoduje to albo niezrozumienie nadawcy, albo ironiczne spojrzenie rozmówcy, myślącego negatywnie o braku naszej wiedzy. Przykładem niewłaściwego użycia słów może być naprzemienne stosowanie wyrazów technika i technologia. Ta pierwsza jest dziedziną zajmującą się konstrukcją, wytwórstwem przedmiotów, zjawisk, których nie możemy zaobserwować w przyrodzie. Tymczasem technologia to nauka o owym procesie wytwarzania, z wykorzystaniem środków technicznych, lub przy ich udziale. Najprościej można, by rzec, że technologia jest teoretyczna, zaś technika praktyczna. Choć oczywiście to znaczne uproszczenie. Prawdopodobnie mylne użycie obu wyrazów bierze się z nie do końca sprecyzowanej definicji techniki. Przyjęło się bowiem, iż tym mianem określa się również urządzenia techniczne ogólnie. Ponadto jeśli uznać, że technika, która z języka greckiego - technē oznacza: sztukę, rzemiosło, kunszt, umiejętność, określa właśnie ową zdolność opanowania pewnych czynności w konkretnej dziedzinie to dodatkowo poszerza nam to zakres interpretacyjny. Jednakże w tym znaczeniu pomyłka z technologią jest rażącym błędem. Można bowiem mówić o technice sportowej, np. sprinter ma dobrą technikę, jednakże technologię? By uniknąć takich uchybień leksykalnych warto zapoznać się ze znaczeniem słownikowym wyrazu.

Inżynieria środowiska
Środowisko, w którym żyjemy jest bardzo ważnym elementem. Można by powiedzieć, że wręcz najważniejszym, bo bez odpowiednich warunków nie moglibyśmy funkcjonować. Nawet jeśli w jakiś sposób byłoby możliwe przeżycie, to z pewnością nie moglibyśmy funkcjonować prawidłowo i normalnie. Aby utrzymywać nasze środowisko w odpowiedniej równowadze powstała pewna nauka i dziedzina techniki nazywana inżynierią środowiska. Innym jej celem jest prowadzenie takich działań, aby środowisko zachowało swoje zdolności do samoregeneracji i samooczyszczania. Natomiast jeśli nastąpi jego dewastacja inżynieria środowiska ma prowadzić działania dążące do przywrócenia utraconej równowagi. Takie zniszczenia mogą powstawać na różne sposoby, czasami jest to wynik jakichś katastrof, czasami powstałej awarii lub też w wyniku zbyt intensywnej działalności gospodarczej człowieka na danym terenie. Inżynieria środowiska zajmuje się budownictwem, rolnictwem oraz przemysłem....

Zgubny wpływ
Jedna z firm w Lublinie organizuje specjalne szkolenia, które mają związek z wpływem multimediów na umysł człowieka. Przede wszystkim skupiają się na problemie dzieci i multimediów w domu, mówią o tym jaki niebezpieczny wpływ na człowieka ma nadmiar pobieranych informacji z otoczenia. Kurs ma na celu uświadomienie społeczeństwa o tych zagrożeniach oraz przedstawić sposoby, dzięki którym można temu zapobiegać. Oto zagadnienia, jakie poruszane są w czasie tego kursu: militaria w bajkach i grach komputerowych, agresja i przemoc w grach komputerowych, wpływ urządzeń multimedialnych ze słuchawkami na życie dziecka, Internet bez limitów i zakazów, przesłanie ze szklanego ekranu oraz współczesna muzyka popkultury młodzieżowej i jej wpływ. Dlaczego zorganizowano takie kurs? Głównym powodem jest to, że każdego dnia nawet jeśli tego nie chcemy nasz mózg pobiera informacje ze świata dookoła nas i wpływa na nas. Ogrom informacji dociera do nas z różnego...

Połączenia szeregowe i równoległe
Omawiając elektronikę nie można pominąć podstawowych zasad obowiązujących w tej dziedzinie. W układach elektrycznych występuje wiele elementów, takich jak diody, rezystory, cewki. Są one połączone na dwa sposoby. Może to być połączenie szeregowe, gdzie elementy są połączone szeregowo, a więc obok siebie. Jeżeli mamy połączenie szeregowe rezystorów, wówczas rezystancja obliczana jest na zasadzie sumowania wartości każdego z rezystora. W połączeniach równoległych, aby obliczyć rezystancję, musimy także zsumować wszystkie rezystory, jednak każdy musi być w mianowniku, a w liczniku cyfra 1. Gdy mamy do czynienia z kondensatorami połączonymi równolegle i chcemy obliczyć pojemność tych kondensatorów to obliczamy ją zupełnie odwrotnie niż obliczanie rezystancji rezystorów. Technika, elektronika, multimedia z pewnością wykorzystuje w wielu swoich urządzeniach te rodzaje układów, połączeń. Miarą rezystancji jest Om. Obok Omów w elektronice...

Copyright @ 2011 Technika w służbie multimediów