Technika w służbie multimediów

Technika a technologia

Wielu ludzi używa dziś pojęć, których nie do końca rozumie, bądź też mylą się im znaczenia. Powoduje to albo niezrozumienie nadawcy, albo ironiczne spojrzenie rozmówcy, myślącego negatywnie o braku naszej wiedzy. Przykładem niewłaściwego użycia słów może być naprzemienne stosowanie wyrazów technika i technologia. Ta pierwsza jest dziedziną zajmującą się konstrukcją, wytwórstwem przedmiotów, zjawisk, których nie możemy zaobserwować w przyrodzie. Tymczasem technologia to nauka o owym procesie wytwarzania, z wykorzystaniem środków technicznych, lub przy ich udziale. Najprościej można, by rzec, że technologia jest teoretyczna, zaś technika praktyczna. Choć oczywiście to znaczne uproszczenie. Prawdopodobnie mylne użycie obu wyrazów bierze się z nie do końca sprecyzowanej definicji techniki. Przyjęło się bowiem, iż tym mianem określa się również urządzenia techniczne ogólnie. Ponadto jeśli uznać, że technika, która z języka greckiego - technē oznacza: sztukę, rzemiosło, kunszt, umiejętność, określa właśnie ową zdolność opanowania pewnych czynności w konkretnej dziedzinie to dodatkowo poszerza nam to zakres interpretacyjny. Jednakże w tym znaczeniu pomyłka z technologią jest rażącym błędem. Można bowiem mówić o technice sportowej, np. sprinter ma dobrą technikę, jednakże technologię? By uniknąć takich uchybień leksykalnych warto zapoznać się ze znaczeniem słownikowym wyrazu.

Trochę historii
Za początek rozwoju techniki uznaje się czasy prehistoryczne, kiedy to stworzone zostały pierwsze narzędzia kamienne. W okresie kiedy pojawił się i przekształcał homo sapiens narzędzia te zostały udoskonalone, powstał łuk i strzały oraz zaczęto używać kości, rogu i ścięgien. Wtedy też zaczęto budować lepsze schronienia z dostępnych materiałów, a na początku epoki kamienia ludzie zaczęli uprawiać rośliny i hodować zwierzęta, co również przyczyniło się do powstawania nowych wynalazków. Rozwój człowieka był ściśle związany z rozwojem techniki i ogólnie cywilizacji. Powstawały wynalazki związane z rolnictwem, przetwórstwem różnego rodzaju materiałów, później również z handlem itp. Trudno jest wymienić wszystkie wynalazki, jakie powstały w tym czasie od powstania człowieka, aż do czasów dzisiejszych. Nawet te najważniejsze ciężko wyróżnić, ponieważ każdy miał znaczenie i często bardzo wielkie dla danej grupy ludzi, dla określonych...

Wcześniejsze przewidywania
Bardzo ciekawie wygląda porównanie filmów science fiction sprzed kilkudziesięciu lat, których akcja umieszczona była w czasach nam współczesnych. Robiąc tego typu zestawienie, okaże się, że zupełnie inaczej wyobrażano sobie rozwój techniki. Kto bowiem mógł przewidzieć ekspansję małych telefonów komórkowych, będących tak naprawdę urządzeniami wielofunkcyjnymi? Kto mógł przypuszczać, że pojawi się coś takiego jak Internet? Z drugiej strony, co ciekawe, wiele wynalazków, które widzimy w filmach nigdy nie powstało, mimo że byłyby obecnie możliwości, żeby takie stworzyć. Są one jednak niepragmatyczne. Moi rodzice wspominali kiedyś, że „pukali się w głowę”, gdy w jednym ze starych filmów o Jamesie Bondzie główny bohater otrzymał wiadomość, która została wydrukowana przez jego zegarek. Teraz mamy wszakże system jeszcze lepiej dopracowany. Chodzi oczywiście o smsy. Nikt natomiast nie zaprzątał sobie głowy wynajdywaniem zegarka, który...

Najnowsze nowinki techniczne
Będąc w jakimkolwiek sklepie ze sprzętem elektronicznym, multimedialnym zauważamy coraz to więcej nowych, nieznanych, ulepszonych urządzeń. Zazwyczaj wszelkiego rodzaju nowinki techniczne mają na celu poprawienie komfortu naszego życia, jednak może być także przyczyną spowodowania u nas braku ruchu, ponieważ niedługo dojdzie do tego , że nie będziemy musieli się ruszać z fotela, a wszystko zrobi za nas elektronika. Posłużę się tu przykładem przedstawiając jedną z nowości technicznych. Już niebawem na rynku elektronicznym pojawi się oprogramowanie dla najnowszych telefonów komórkowych, które pozwoli na obsługę telewizora za pomocą komórki. Ma to zastąpić posiadanie standardowych, dotychczasowych pilotów. Oprogramowanie zostaje zainstalowane w telefonie. Umożliwiać ma także łączenie z Internetem. Oczywiście dla tej nowinki i telewizory będą musiały mieć specjalne wyposażenie, umożliwiające wpisywanie stron internetowych. W przypadku tego...

Copyright @ 2011 Technika w służbie multimediów