Technika w służbie multimediów

Technika a technologia

Wielu ludzi używa dziś pojęć, których nie do końca rozumie, bądź też mylą się im znaczenia. Powoduje to albo niezrozumienie nadawcy, albo ironiczne spojrzenie rozmówcy, myślącego negatywnie o braku naszej wiedzy. Przykładem niewłaściwego użycia słów może być naprzemienne stosowanie wyrazów technika i technologia. Ta pierwsza jest dziedziną zajmującą się konstrukcją, wytwórstwem przedmiotów, zjawisk, których nie możemy zaobserwować w przyrodzie. Tymczasem technologia to nauka o owym procesie wytwarzania, z wykorzystaniem środków technicznych, lub przy ich udziale. Najprościej można, by rzec, że technologia jest teoretyczna, zaś technika praktyczna. Choć oczywiście to znaczne uproszczenie. Prawdopodobnie mylne użycie obu wyrazów bierze się z nie do końca sprecyzowanej definicji techniki. Przyjęło się bowiem, iż tym mianem określa się również urządzenia techniczne ogólnie. Ponadto jeśli uznać, że technika, która z języka greckiego - technē oznacza: sztukę, rzemiosło, kunszt, umiejętność, określa właśnie ową zdolność opanowania pewnych czynności w konkretnej dziedzinie to dodatkowo poszerza nam to zakres interpretacyjny. Jednakże w tym znaczeniu pomyłka z technologią jest rażącym błędem. Można bowiem mówić o technice sportowej, np. sprinter ma dobrą technikę, jednakże technologię? By uniknąć takich uchybień leksykalnych warto zapoznać się ze znaczeniem słownikowym wyrazu.

Inżynieria środowiska
Środowisko, w którym żyjemy jest bardzo ważnym elementem. Można by powiedzieć, że wręcz najważniejszym, bo bez odpowiednich warunków nie moglibyśmy funkcjonować. Nawet jeśli w jakiś sposób byłoby możliwe przeżycie, to z pewnością nie moglibyśmy funkcjonować prawidłowo i normalnie. Aby utrzymywać nasze środowisko w odpowiedniej równowadze powstała pewna nauka i dziedzina techniki nazywana inżynierią środowiska. Innym jej celem jest prowadzenie takich działań, aby środowisko zachowało swoje zdolności do samoregeneracji i samooczyszczania. Natomiast jeśli nastąpi jego dewastacja inżynieria środowiska ma prowadzić działania dążące do przywrócenia utraconej równowagi. Takie zniszczenia mogą powstawać na różne sposoby, czasami jest to wynik jakichś katastrof, czasami powstałej awarii lub też w wyniku zbyt intensywnej działalności gospodarczej człowieka na danym terenie. Inżynieria środowiska zajmuje się budownictwem, rolnictwem oraz przemysłem....

Elementy każdego elektronika
Każdy, kto chce się zaznajomić, poznać podstawy elektroniki powinien znać podstawowe elementy większości układów elektronicznych. Przedstawię w tym artykule takie elementy, jak dioda LED, rezystor, płyta stykowa.Technika, elektronika, multimedia często korzysta z tych elementów, bez których nie mogła by się obyć. Dioda LED jest urządzeniem elektronicznym, które zapala się i świeci światłem w momencie przepływu prądu. Jest to element o małej wielkości, słabej konstrukcji. Dioda posiada dwie nóżki. W zależności od długości nóżek, możemy wywnioskować, gdzie jest plus, a gdzie jest minus. Nóżka dłuższa to plus, czyli anoda, a krótsza to minus, czyli katoda. Na rynku możemy znaleźć diody o różnych kolorach. Są diody LED zielona, czerwone, niebieskie, a także białe. Istnieją także diody świecące na podczerwień. Jest to światło o świetle niewidzialnym dla ludzkiego oka. Diody podczerwone, stosowane są na przykład w pilotach telewizyjnych....

Współczesne przyzwyczajenia
Kiedyś ludzie potrafi obejść się bez jakichkolwiek zdobyczy technologicznych. Rozwój techniki przyśpieszył jednak bardzo mocno, a apogeum rozwoju nasza cywilizacja osiągnęła gdzieś na przełomie mileniów. To, co kiedyś jeszcze nas fascynowało i zaskakiwało, teraz jest czymś zupełnie normalnym. Mowa tutaj o takich urządzeniach jak: laptop, telefon komórkowy, GPS, Internet, odtwarzacz mp3, dysk USB itp. Wszystkie te zdobycze technologiczne ułatwiają i/lub uprzyjemniają nam życie. Inna sprawa, że są one mocno uzależniające. Bardzo łatwo przyzwyczajamy się bowiem do luksusów. Efektem takiego stanu rzeczy jest fakt, że w momencie chwilowego odłączenia Internetu, czy zostawienia telefonu w domu, czujemy się bezradni. Być może wiąże się to z tym, że polegamy na tych urządzeniach – umawiamy się na telefon, lub obiecujemy wysłać maila. Być może, gdyby wszystko to nam zabrano, moglibyśmy przestawić się na inne funkcjonowanie. Czy rzeczywiście byłoby...

Copyright @ 2011 Technika w służbie multimediów